Ingvar Söderströms minnesfond 2013

Ingvar Söderströms minnesfond tilldelar stipendium på 5000kr  till Klubb Susekullen som i samrbete med Nordenbergskolan genomför ett projekt för att motverka rasism och främlingsfientlighet.
Ett femtiotal ungdomar med ledare ska göra en studieresa till koncentrationslägret Auschwitz och besöka Schindlers museum i Krakow.
26 mars 2013 Ingvar Söderströms Fondkomittén / Rolf Bergstrand

IngvarSöderströms2012


Hit Counter provided by Business Card Holders