Nytt Telefonnummer

Från och med 22 april 2020

Susekullens  telefonnummer är:

0790-692707