Skräp-plockar-dag med Oscar Wahlman den 25 november