Styrelsemöten flyttas till torsdagen den 28 september kl. 18:30