Brev från Stiftelsen Kronprinsessans Margaretans Minnesfond