Hem

Välkommen

Verksamhet

I varje kommun, speciellt om den innehåller en större tätort, finns behov av en eller flera fritidsgårdar. Ofta drivs dessa helt i kommunal regi. I Olofström har man sedan 1966 en gårdsverksamhet som  avviker något från det vanliga mönstret. Föreningen Susekullens fritidsgård drivs nämligen under speciella samarbetsformer mellan 25 ideella föreningar i orten.
Under årens lopp har Susekullen även bidragit till ett tiotal föreningars födelse i kommunen.


Bred verksamhet
På gården finns tillgång till ungdomscafé, TV, film, biljard, bordtennis, studio, musikverkstad, internet, sällskapsspel, konferensrum, samlingssal med kök. 

Vårt mål är att hålla gården öppen så mycket som möjligt och erbjuda allsidig verksamhet och stimulera till att nå alla ungdomar i årskurs 4 till gymnasiet i Olofström.

Gården är öppen måndag - fredag mellan kl. 15 - 20, lördag och söndag STÄNGT.
Vid speciella aktiviteter (sport- påsk- och sommar- höst- och jullov) andra tider.

 

Projektverksamhet
Vi bedriver dansverksamhet i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Vi hade under hösten 2020 tre grupper. 6-9 år, 10-12 år och 13 år och uppåt. Ledare är Tilda Henriksson. 

Personal från Studiefrämjandet finns på plats på måndagar för att lära ut om musik i vårt musikrum. Hör av dig så får du veta mer. 

Teatersmedjan hyr våra nya lokaler till sin verksamhet en dag i veckan (i nuläget tisdagar). 

En gång om året arrangeras en fiskeskola för våra fisketokiga ungdomar, Glada Fisken. 

 

Övriga aktiviteter
Vi anordnar även dagar då vi bakar. 

Vi har haft tjej- och killkvällar. Korvätartävlingar. Femkamper. Volleyboll. Fotboll. Med mera med mera. 

Allt hänger på vad barnen/ungdomarna är intresserade av. 

 

Ändamål
Att i Olofström driva en fritidsgård, som avses vara en mötesplats för ortens ungdomar oavsett härstamning. Föreningens syfte är att främja god fritidssysselsättning, skapa kontakter mellan människor och intressegrupper samt underlätta för människor att anknyta till samhället, dess föreningsliv och olika aktiviteter. Verksamheten ska i religiöst och politiskt avseende vara neutral och skall bland annat vara inriktad på barn- och ungdomars fostran och vård.

 

Personal
Susekullen har en heltidsanställd gårdsföreståndare,  två fritidsledare på deltid och en ”vaktmästare” på deltid. Lokalvård och trädgården sköts internt och dess angelägenheter handlägges av en nio personer stark styrelse som sammanträder månatligen. Fördelen med den tillämpadeorganisationsformen är bl a att man uppnår en högre grad av personligt och ideellt engagemang från intressenterna och kanske en större grad av aktsamhet av de materiella tillgångarna.
Årsbudgeten omfattar för 2018  1 211 000 kr varav Olofströms kommun bidrar med 800 000 kr.

 

Följ oss på våra sociala medier: