Ingvar Söderströms Minnesfond

Ingvar Söderströms Minnesfond

 

 

Ingvar Söderströms Minnesfond för ökad gemenskap mellan människor har instiftats 1988 av Fritidsgården Susekullen för att hedra hans minne. Fondens syfte är att genom stipendier och bidrag.

  • verka för ökad gemenskap mellan människor
  • vidga och fördjupa enskildes personlighetsutveckling och därvid särskilt ta hänsyn till barns och ungdomars fostran
  • särskilt stödja socialt eller på annat sätt eftersatta att förverkliga sina livsmöjligheter
  • stimulera människor till aktivt engagemang och medskapande
  • arbeta för drogfri verksamhet
  • genom demokratiska organisations- och arbetsformer ge människor medinflytande och ansvar i samhället
  • stimulera människor till konstruktiv samhällsdebatt och därigenom verka för fördjupad demokrati
  • verka för fred och internationellt samarbete

 

Ingvar Söderströms Minnesfond kommer årligen att dela ut stipendier i enlighet med fondens syften: för ökad gemenskap mellan människor

I Ingvar Söderströms anda skall alla slags projekt kunna komma i fråga. Från kreativt ledarskap till enstaka enklare projekt.

Fonden vill stödja en kulturell och social inriktning. Fonden kan också ge bidrag till Olofströms verksamma föreningars lokala initiativ.

OBS!

Kan endast sökas av Olofströms invånare. Sista ansökningsdags 14 mars 2012.

För att ladda hem ansökningsformulär, gå hit

 

STIPENDIATER UR INGVAR SÖDERSTRÖMS MINNESFOND

1989 Martha Holmén 2 000kr

1990 Klass 8A Holjeskolan 3000kr

1991 Klass 9D Holjeskolan 2 000kr; Klass 9B Högavångskolan 1 000kr; Anne-Marie Arnesson 1 000kr

1992 UF Contact 4 000kr

1993 Holje Folkdansgille 4 000kr

1994 Mattias Olsson 5 000kr

1995 Goodwill ambassadörer i Olofström 5 000kr

1996 Holjeskolans Teaterprojekt 5 000kr

1997 Janne Heiskanen 5 000kr

1998 Young Europian Rock On Tour 5 000kr

1999 Klubb Susekullen 5 000kr

2000 Arbetsgrupp för Susekullens överlevnad 5 000kr

2001 Liljana Brdarski 5 000kr

2002 Tina Pettersson & Agneta C carlsson 5 000kr

2003 Musikcenter Susekullen 5 000kr

2004 Anders Nilsson 5 000kr

2005 Olofströms Idrottsförening 5 000kr

2006 Fourever 5 000kr

2007 UF Contact 5 000kr

2008 Ingen utdelning

2009 Auschwitzgruppen 5 000kr

2010 Kebnekaisegruppen 5 000kr

2011 Ingen utdelning

2012 Ingen utdelning

2013 Ingen utdelning

2014 DISAGREEMENT / rockband

2015