Styrelsen

Susekullens styrelse 2018/2019

 

Ordförande

Kaj Joelsson 

Ledamot

Torsten Cairenius

Kassör

Tuija Finnilä

Ledamot / S

André Knutsson

Ledamot

Marianne Eriksson

Ledamot

Darko Rampre

Ledamot

Miroslav Milurovic

Ledamot / M

Monica Carlsson

Ledamot / L / ersättare

Björn Söderdahl

Ledamot / V / ersättare

Johnny Isaksson

Ersättare

Erik Halling

Ersättare

Malin Cobanov

 Ersättare

Thongbai Eriksson