Det händer

PROGRAM FÖR GLADA FISKEN 2019
Datum     Tid    Aktivitet     
  3/6     8:00-12:00  Klassdrag  Brännaregårdskolan
  10/6     8:00-12:00     Klassdrag   Brännaregårdskolan