Hem

Välkommen

 

Verksamhet
I varje kommun, speciellt om den innehåller en större tätort, finns behov av en eller flera fritids- och hemgårdar. Ofta drivs dessa helt i kommunal regi. I Olofström har man sedan 1966 gårdsverksamhet som  avviker något från det vanliga mönstret. Föreningen Susekullens fritidsgård drivs nämligen under speciella samarbetsformer mellan 25 ideella föreningar i orten.
Susekullen har även bidragit till ett tiotal föreningars födelse i kommunen.


Bred verksamhet
På gården finns dagligen tillgång till ungdomscafé,TV, film och video,  biljard, mindre gym, fiskeklubb (Glada Fisken)  med egna båtar, bordtennis, stereoanläggning, studio, musikverkstad, internet, allrum med olika dagstidningar, sällskapsspel, motor och hobbyverkstad, bastu,  gym, IT-rum, grupprum, konferensrum, samlingssal med kök, allaktiviteter för alla åldersgrupper, expedition samt en omfattande lek och träffpark. Så snart intresse hos tillräckligt många har kunnat noterats har vid många olika tillfällen nya aktiviteter skapats och föreningar bildats.
Vårt mål är att hålla gården öppen så mycket som möjligt och erbjuda allsidig verksamhet och stimulera till att nå alla målgrupper i Olofström.
Gården är öppen måndag - lördag mellan kl. 14 - 22.
Vid speciella aktiviteter andra tider.

 

Projektverksamhet
Vår hembygd, konstutställningar, ungdom för Europa, musik, sportfiskeskola, mångkulturellt samhälle, tjejverksamhet, workshops (dans och konst), konstens vecka m.m…

 

Övriga aktiviteter
Flera fonder finns att söka för ungdomar under 25år inom Olofströms kommun.
 fisketävlingar, läger, studiebesök, konserter…

 

Ändamål
Att i Olofström driva en fritidsgård, som avses vara en mötesplats för ortens invånare oavsett härstamning. Föreningens syfte är att främja god fritidssysselsättning, skapa kontakter mellan människor och intressegrupper samt underlätta för människor att anknyta till samhället, dess föreningsliv och olika aktiviteter. Verksamheten ska i religiöst och politiskt avseende vara neutral och skall bland annat vara inriktad på barn- och ungdomars fostran och vård.

 

Personal
Susekullen har en heltidsanställd gårdsföreståndare Tomislav Mamic och en  fritidsledare. Lokalvård och trädgården sköts internt och dess angelägenheter handlägges av en nio personer stark styrelse som sammanträder månatligen. Fördelen med den tillämpadeorganisationsformen är bl a att man uppnår en högre grad av personligt och ideelt engagemang från intressenterna och kanske en större grad av aktsamhet av de materiella tillgångarna.
Årsbudgeten omfattar för 2013  1 211 000 kr varav Olofströms kommun bidrar med 800 000 kr.


Hit Counter provided by Business Card Holders