Hem

Välkommen

Verksamhet

I varje kommun, speciellt om den innehåller en större tätort, finns behov av en eller flera fritidsgårdar. Ofta drivs dessa helt i kommunal regi. I Olofström har man sedan 1966 en gårdsverksamhet som  avviker något från det vanliga mönstret. Föreningen Susekullens fritidsgård drivs nämligen under speciella samarbetsformer mellan 25 ideella föreningar i orten.
Under årens lopp har Susekullen även bidragit till ett tiotal föreningars födelse i kommunen.


Bred verksamhet
På gården finns tillgång till ungdomscafé, TV, film, biljard, bordtennis, studio, musikverkstad, internet, sällskapsspel, konferensrum, samlingssal med kök. 

Vårt mål är att hålla gården öppen så mycket som möjligt och erbjuda allsidig verksamhet och stimulera till att nå alla ungdomar i årskurs 4 till gymnasiet i Olofström.

Gården är öppen tisdagar och torsdagar kl. 15 - 20.
Vid speciella aktiviteter (sport- påsk- och sommar- höst- och jullov) andra tider.

 

Projektverksamhet
I dessa tider med Covid-19 har projekten legat lite lågt men vi har olika aktiviteter på gården varje tisdag. Allt från graffiti till korvätartävling. För att hålla dig uppdaterad kolla in vår Facebook eller Instagram. 

Varje tisdag hyr Teatersmedjan lokaler hos oss för att bedriva verksamhet. 

 

Övriga aktiviteter

210931 Bingo. 

210914 Graffiti. 

210914 Gör din egen drömfångare. 

210921 Minutkampen.

210928 Korvätartävling med kommunalrådet Morgan Bengtsson. 

211005 Pingisturnering. 

211012 Tårttävling. 

211019 Tjejkväll. 

211026 Killkväll. 

 

Ändamål
Att i Olofström driva en fritidsgård, som avses vara en mötesplats för ortens ungdomar oavsett härstamning. Föreningens syfte är att främja god fritidssysselsättning, skapa kontakter mellan människor och intressegrupper samt underlätta för människor att anknyta till samhället, dess föreningsliv och olika aktiviteter. Verksamheten ska i religiöst och politiskt avseende vara neutral och skall bland annat vara inriktad på barn- och ungdomars fostran och vård.

 

Personal
Susekullen har en heltidsanställd gårdsföreståndare,  två fritidsledare på deltid och en ”vaktmästare” på deltid. Lokalvård och trädgården sköts internt och dess angelägenheter handlägges av en nio personer stark styrelse som sammanträder månatligen. Fördelen med den tillämpadeorganisationsformen är bl a att man uppnår en högre grad av personligt och ideellt engagemang från intressenterna och kanske en större grad av aktsamhet av de materiella tillgångarna.

 

Följ oss på våra sociala medier: