Hem

Välkommen

Verksamhet

I varje kommun, speciellt om den innehåller en större tätort, finns behov av en eller flera fritidsgårdar. Ofta drivs dessa helt i kommunal regi. I Olofström har man sedan 1966 en gårdsverksamhet som  avviker något från det vanliga mönstret. Föreningen Susekullens fritidsgård drivs nämligen under speciella samarbetsformer mellan 25 ideella föreningar i orten.
Under årens lopp har Susekullen även bidragit till ett tiotal föreningars födelse i kommunen.


Bred verksamhet
På gården finns tillgång till café, film, biljard, bordtennis, studio, musikverkstad, internet, sällskapsspel, konferensrum, samlingssal med kök. 

Vårt mål är att hålla gården öppen så mycket som möjligt och erbjuda allsidig verksamhet och stimulera till att nå alla ungdomar i årskurs 4 till gymnasiet i Olofström.

Gården är öppen tisdagar och torsdagar kl. 15 - 20.
Vid speciella aktiviteter (sport- påsk- och sommar- höst- och jullov) andra tider.

 

Projektverksamhet
Just nu bedriver vi dans på onsdagar och varje tisdag hyr Teatersmedjan lokaler hos oss för att bedriva verksamhet. 

 

Övriga aktiviteter

211123 Målarverkstad

211130 Bingo

211207 Julpyssel

211214 Julbak

 

Ändamål
Att i Olofström driva en fritidsgård, som avses vara en mötesplats för ortens ungdomar oavsett härstamning. Föreningens syfte är att främja god fritidssysselsättning, skapa kontakter mellan människor och intressegrupper samt underlätta för människor att anknyta till samhället, dess föreningsliv och olika aktiviteter. Verksamheten ska i religiöst och politiskt avseende vara neutral och skall bland annat vara inriktad på barn- och ungdomars fostran och vård.

 

Personal
Susekullen drivs idag av en heltidsanställd gårdsföreståndare och en fritidsledare på deltid. Lokalvård och trädgården sköts internt och dess angelägenheter handlägges av en nio personer stark styrelse som sammanträder månatligen.

 

Följ oss på våra sociala medier: