Suse Dance Club

Suses Dance liten

Info inför hösterminen 2016 Dansvänner! Vi har goda och dåliga nyheter gällande dansen på Fritidsgården Susekullen. Denna danstermin kommer vi tyvärr inte kunna erbjuda dans för barn i åldrarna 5-13 år. Anledningen till detta tråkiga besked är att vi inte klarar av trycket av alla som vill dansa vilket gör att vi fokuserar på de lite äldre målgrupperna. Vi kan med glädje  meddela att vi utökat samarbetet med Dans i Sydost där danspedagogen Martin Rosen kommer att leda ungdomssektionen. Suse Dance Crew kommer att fortsätta leda 16+ gruppen. "Dance is the hidden language of the soul" Kontakt: Susekullen 0454-42707 Terminen kommer att avslutas med en uppvisning där alla grupperna får visa upp vad de lärt sig.

hej